INFORMACE k turnaji O ŠKaK Vysočiny

Vážení šachoví přátelé, příznivci královské hry a zájemci o účast v rapid turnaji :

“O šachového krále a královnu Vysočiny”

Na této stránce budete průběžně informování o přípravě, organizaci turnaje, včetně partnerů turnaje, počtu přihlášených.

V současné době oslovujeme možné partnery turnaje, což se daří a bude mít i vliv na cenový finanční a věcný fond.

Místo konání turnaje : KLUB OKO – Smetanovo náměstí v HB

Každý účastník obdrží účastnickou – pamětní cenu. V průběhu turnaje – mezi jednotlivými koly, bude probíhat zviditelnění – propagace partnerů a losování cen.

Startovní listina – přihlášení, se naplňuje. Předpokládáme účast RTV a šot do vysílání pořadu “V ŠACHU” ČT4.

INFORMACE k 2.8.2020

Startovní listina – počet přihlášek dosáhl dnes 50% možné kapacity. Probíhá jednání s dalšími možnými partnery turnaje.

Blahopřání Vítkovi VESELÉMU

Vítek Veselý – současný nejlepší šachista našeho ŠK Jiskra Havlíčkův Brod s titulem KM a  ELO FIDE 2120

Úspěšně vykonal státní zkoušky na VŠ a byl promován na inženýra!

GRATULUJEME!

Vítek, se do šachové hry a našeho ŠK Jiskra zapojil ve svých dětských letech, jako žák ZŠ.

Po celou dobu úspěšně ŠK Jiskra reprezentoval od mládežnických soutěžích a přeborech a pokračuje i nyní.

Přejeme Vítkovi hodně úspěchů v dalším životě při výkonu povolání, včetně šachových a k tomu pevné zdraví!

“O šachového krále a královnu Vysočiny”

INFORMACE k turnaji:

                                                           PROPOZICE

                                           ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod, z. s.

                                                pořádá turnaj v rapid šachu

                              O šachového krále a královnu Vysočiny 2020

                   Za podpory města Havlíčkův Brod, Klubu OKO a partnerů

 

Záštitu nad turnajem převzali:

      náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová,

     senátor a starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl,

    předseda TJ Jiskra Havlíčkův Brod Miroslav Sommer

 Datum konání:                                  sobota 5. září 2020

Místo konání:                      Klub OKO – Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Ředitel turnaje:                  Václav Paulík, tel. 728 982 327, e-mail: chesshb@seznam.cz,

Rozhodčí:                              Karel Brodina, Václav Paulík a kolektiv rozhodčích.

Právo účasti:                      Turnaj je určen pro nejširší veřejnost a včas přihlášené zájemce bez rozdílu věku a výkonnosti.

Prezence:                                           8.00–8.55 hod.                   

Zahájení turnaje:             9.00 hod., 1. kolo v 9.15 hod. – předpokládané ukončení, včetně vyhodnocení do 16.30 hod.

Hrací systém:                    Švýcarský systém na 10 kol řízený programem Swiss-Manager, pravidla FIDE

Tempo hry:                       2×10 minut + přídavek 3 sekundy za každý provedený tah

Zápočet turnaje:              LOK rapid ELO                    .

Hrací materiál:                Na každého lichého hráče přivézt 1 kompletní šachovou soupravu včetně funkčních DGT

Přihlášky:                            Do 2. září 2020 na e-mailovou adresu ředitele turnaje chesshb@seznam.cz,

          V přihlášce uveďte: jméno, příjmení, rok narození, oddíl/ŠK. V případě zájmu o ubytování uveďte.

          Přihlášky budou akceptovány postupně, dle doručení a naplnění možné kapacity sálu!

 Startovné:                           100,- Kč za hráče, mládež do 16 let (ročník 2004 a mladší) 50,-Kč

 

Kritéria hodnocení:       Při rovnosti bodů rozhoduje: a) střední Buchholz b) Buchholz

                                                         c) Sonneborn-Berger d) větší počet výher e) vzájemná partie

 Hodnocení:                        

    a) nejlépe umístěný muž – titul „Šachový král Vysočiny 2020“ + pohár, diplom, finanční cena

    b) nejlépe umístěná žena/dívka – titul „Šachová královna Vysočiny 2020“ + pohár, diplom, fin. cena

    c) hráči na 2.–3. místě celkového pořadí: pohár, diplom, finanční cena

    d) hráči s Elo LOK do 1400 a neregistrovaní 1.–3.místo obdrží pohár, diplom a věcnou cenu

    e) mládež ročník nar. 2010 a mladší 1.–3. místo obdrží pohár, diplom, věcnou cenu

     f) mládež ročník nar. 2004–2009: 1.–3.místo obdrží pohár, diplom, věcnou cenu

     g) nejlepší 3 hráči ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod obdrží pohár, věcnou cenu

     h) zvláštní cenu obdrží nejmladší a nejstarší účastník turnaje

      i) pohár obdrží nejlépe umístivší se korespondenční šachista – registrovaný u SKŠ ČR

                  Věcné ceny pro všechny ostatní účastníky turnaje a ÚČASTNICKÁ CENA.

                  V průběhu turnaje, mezi jednotlivými koly proběhne losování o ceny od partnerů turnaje

Cenový fond:                 30 000,– Kč (poháry, finanční odměny, věcné ceny, pamětní – účastnické ceny)

Občerstvení:                   Zajištěno po celou dobu turnaje v bufetu Klubu OKO. Nápoje, párek, pizza, řízek…

.Podmínka účasti:        Včasná prezence, souhlas s propozicemi a s pořizováním fotografií, videí,

                                               či zvukových záznamů a zároveň souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů pro potřeby turnaje i v médiích.

                                               Každý hráč do 15 let musí mít po celou dobu konání turnaje doprovod starší 18 let.

                                                   Doprovod za své hráče plně zodpovídá.

Poznámka:                              Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy propozic do zahájení turnaje.

                                                  Parkování aut možné zdarma na parkovišti před Klubem OKO.

                                               Další informace k turnaji sledujte zde na: www.sachy-hb.cz

                                                                          Těšíme se na Vaši účast!

                                                     

 

ELO FIDE členů ŠK Jiskra

K 1. 7. 2020 má sedmnáct našich členů FIDE ELO:


 

Veselý Vítek             …….  2120   a titul KM

Vincze Roman             ……..   2116            -“-

Brodina Karel – 1930, Ježek Zdeněk – 1893; Provazník Ivo – 1864; Jána Martin a Leoš Novotný – 1853; Paulík Václav – 1826; Novotný Richard – 1805; Linhart Jaroslav – 1764; Podrázská Zuzana – 1760;

Holata Miroslav – 1725; Mottl Jan – 1579; Koumar Tomáš – 1570 (žák); Nimmertondl Petr – 1500; Hrančík Martin – 1444; Melichar Jaroslav – 1416.

Národní ELO hráčů ŠK Jiskra Havlíčkův Brod k 1.7.2020

———————————————————————————

Vincze Roman – 2111;

Veselý Vítek –     2102

Brodina Karel –   1930; Jána Martin –      1881; Ježek Zdeněk –    1879;

Novotný Leoš a Provazník Ivo – oba 1845; Paulík Václav – 1799;

Podrázská Zuzana – 1756; Novotný Richard – 1728; Holata Miroslav – 1684;

Vala Václav – 1652; Brož David – 1644; Mottl Jan – 1603; Nimmertondl – 1549;

Hrančík Martin a Koumar Tomáš – 1518; Kocman Patrik – 1472;

Pavliš Matěj 1466; Havelka Vladislav – 1450; Havel Jiří – 1416;

 Melichar Jaroslav – 1413; Domkář Igor – 1313; Švec Josef – 1260;

Pfeffer Patrik – 1252; Krečmerová Jaroslava – 1243; Němec Tomáš – 1212;

Fencl Vítek – 1172; Vrzáková Adéla – 1122; Hnulík Svatoplik – 1104,

Choutka Filip; Hlaváč Tomáš; Novák Tobiáš; Prášková Štěpánka a Wasserbauer Kvído – všichni s 1100 bodů.

Celarová Adéla – 1088; Michal Žáček – 1045; Satrapová Anna – 1045.

 

Aby hráč získal FIDE ELO, nebo  ELO LOK, musí se zúčastnit turnajů, zápasů – družstev, která jsou na uvedené ELO odesílána!

Pro ELO v rapid šachu a bleskovém šachu, jsou též samostatné ELO, pokud se hráč zúčastnil turnajů, zasílaných na zápočet.