Za podpory města Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod

Hlavní partneři:

Hotel Slunce
Pribina - TPK
Stavointeriér
COOP Centrum

Partneři:

Fragment
Algida
Aquacomp Hard
COOP HB
Česká unie sportu
Hotel Kovošrot
Mlýn Havlíčkův Brod
Catus
Sodo Duo
Rebel
Amylon
ADH ploty

Mediální partneři:

Vysočina-news
deník
Havlíčkobrodské listy
novoborský šachový server
www.praguechess.cz
HBin

…Též v Německém Brodě se scházejí přátelé v saloncích místních hotelů, aby se zde utkali v šachových kláních. Chybí však organizovanost hry v turnajích. Proto se v místním tisku (Sázavan, Hlasy z Posázaví), objevují prvé výzvy k založení šachového kroužku či klubu.

Zájemci o šachovou hru jsou pozváni do hotelu p. Moravce na 23. března 1914. Zde je dohodnuto připravit ustavující schůzi na středu 1. dubna 1914. Toto datum je tedy možné vzít za zahájení organizované šachové činnosti v dnešním Havlíčkově Brodě.

Duší veškerého snažení se stal v té době nejlepší brodský šachista dr. K. Meissner, který byl zvolen předsedou, jednatelem se stal JUC. K. Blecha. Zápisné do klubu činilo 50 haléřů, měsíční členské příspěvky 20 haléřů. Na místě se do klubu přihlásilo 25 šachistů. Dále bylo usneseno přistoupit k Ústřední jednotě českých šachistů…

ŠK Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Pribina - TPK

Oslavy 100 let organizovaného šachu
v Havlíčkově Brodě

Havlíčkův Brod hotel Slunce 16.-17.5.2014
Záštitu převzali:

O pohár 100 let šachu v Havlíčkově Brodě

Velká cena Havlíčkova Brodu - Pribináček

90 let Pribiny- TPK, 60 let od výroby prvního Pribináčka
Pribináček

Oslavy 100 let organizovaného šachu
v Havlíčkově Brodě

V tomto roce si Šachový klub Havlíčkův Brod připomíná výročí 100 let organizovaného šahu v Havlíčkově (původně Německém) Brodě.
Uveďme úryvek z bulletinu, který byl vydán k výročí 50 let TJ Jiskra Havlíčkův Brod:

Šachy jsou jednou z nejstarších deskových her na světě. Do Čech byly přivezeny kupci z Byzancie snad někdy v 11. století. Postupně se rozšiřovaly mezi vzdělanějšími vrstvami národa do většiny českých měst. Je jisté, že i v Německém Brodě se vyskytli nadšenci, kteří si rádi vyzkoušeli své umění kombinace a logického myšlení. Do této královské hry se na dlouhé hodiny uzavírali před nepříznivým životním osudem Karel Havlíček Borovský se svým nejbližším brodským přítelem Václavem Žákem. V těchto chvílích pro ně šachy byly všemocným lékem. Právě v polovině 19. století byly konány první významné šachové turnaje a postupně dochází k velkému rozšíření šachové hry po celém světě.

Též v Německém Brodě se scházejí přátelé v saloncích místních hotelů, aby se zde utkali v šachových kláních. Chybí však organizovanost hry v turnajích. Proto se v místním tisku (Sázavan, Hlasy z Posázaví) objevují prvé výzvy k založení šachového kroužku či klubu: „Morální vítězství, dobyté jen důmyslem a duševní převahou, jest zajisté každému hráči nejlepší odměnou této hry a pravým požitkem ušlechtilé zábavy.“

Zájemci o šachovou hru jsou pozváni do hotelu p. Moravce na 23. března 1914. Zde je dohodnuto připravit ustavující schůzi na středu 1. dubna 1914. Toto datum je tedy možné vzít za zahájení organizované šachové činnosti v Německém Brodě. Duší veškerého snažení se stal v té době nejlepší brodský šachista dr. K. Meissner, který byl zvolen předsedou kroužku. Jednatelem se stal JUC. K. Blecha a pokladníkem JUSt. J. Hořejš. Zápisné do klubu činilo 50 haléřů, měsíční členské příspěvky 20 haléřů. Na místě se do klubu přihlásilo 25 šachistů. Dále bylo usneseno přistoupit k Ústřední jednotě českých šachistů.

Pokročilejší šachisté sehrají první spolkový turnaj, do kterého se přihlásilo 13 hráčů. Vklad do turnaje byl stanoven na 40 hal., první cenu v hodnotě 5 Kč věnoval hoteliér Moravec. Dne 8. dubna sehraje dr. Meissner simultánku proti libovolnému počtu šachistů. Dále bude vyučovat začátečníky a méně pokročilé. Veškeré dění se bude odbývat v zadním salonku Moravcova hotelu. V turnaji se velmi urputně bojovalo. O vyrovnanosti účastníků nejlépe svědčil velký počet nerozhodných her. Prvého místa dobyl Hořičký ziskem 11,5 bodů z 12 možných, druhý skončil Tonny s 9,5 body, třetí Stádal s 8,5 body a o čtvrté místo se dělit Baloun s Blechou ziskem 7,5 bodů. Pro velký zájem šachistů byla opakována simultánka dr. K. Meissnera o svatodušních svátcích.