Archív kategorie: Mládež – kroužky

V Lučici – nesmlouvavé boje na 64 šachových polích

Lučice 2017, pod tímto názvem se dnes v Lučici uskutečnil šachový turnaj pro děti ze šachových kroužků, organizovaných ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod na ZŠ v Havlíčkově Brodě, Lučici, Okrouhlici. Do hezkého prostředí místní tělocvičny, přijelo bojovat o poháry, medaile 34 nadějí královské hry, žáků a žákyň prvního stupně ZŠ. Nad turnajem převzala záštitu starostka obce paní Ing. Petra Vrzákové, která turnaj zahájila, mladé šachisty přivítala a zabezpečila ve spolupráci se ŠK TJ Jiskra vše potřebné ke zdárnému průběhu turnaje, včetně občerstvení, věcných cen. Byl to zřejmě vůbec první šachový turnaj v Lučici a měl úspěch. Přijelo třicet čtyři žáků z toho deset žákyň, turnaj se hrál na 7. kol s tempem 15 minut pro každého hráče na partii. Někteří poprvé na turnaji a s hodinami, boje na šachovnicích nesmlouvavé, v některých partiích  docházelo na šachovnicích k velkým zvratům a změně sil, někteří své méně zkušené soupeře překvapili “rychlým” útokem na krále, takzv.”šustrmatem”. Poháry za celkové umístění v turnaji obdrželi první tři žáci Tomáš Němec ze ZŠ Havlíčkův Brod Wolkerova, Vítek Fencl ZŠ Slunečnice – Okrouhlice, Patrik Pfeffer ze ZŠ Havlíčkův Brod V Sadech.

Hlavní bylo vyhodnocení po kategoriích medaile a doplom obdrželi:

Chlapci do 8 let:   1. Sebastián Průša 2. Kvido Wasserbauer (oba ZŠ HB V Sadech) 3. Lukáš Zvolánek ZŠ HB Štáflova

Děvčata do 8 let:  1. Adélka Celarová 2. Anička Kadlecová (obě ZŠ Okrouhlice) 3. Valentýnka Nováková ze ZŠ HB V Sadech

Chlapci do 10 let: 1. Vítek Fencl – ZŠ Slunečnice v Okrouhlici 2. Patrik Pfeffer – ZŠ HB V Sadech 3. Vítek Vácha – ZŠ Lučice

Děvčata do 10 let: 1. Štěpánka Brejchová – ZŠ HB V Sadech 2. Adélka Vrzáková – ZŠ Lučice 3. Štěpánka Prášková – ZŠ HB V Sadech

Chlapci do 12 let:  1. Michal Žáček – ZŠ HB V Sadech, 2. Patrik Zvolánek  3. Miroslav Krpálek (oba ZŠ HB Štáflova)

Děvčata do 12 let: 1. Terezka Vodičková – ZŠ HB Štáflova 2. Annička Satrapová – ZŠ HB Wolkerova

Vítěz kategorie chlapců do 14 let: Tomáš Němec – ZŠ HB Wolkerova. Nejmladším účastníkem turnaje: Valentýnka Nováková ( 6,5 roku) ze ZŠ HB V Sadech!

Děti prokázaly, že se za krátkou dobu výuky v šachových kroužcích zdokonalily, u některých se projevil šachový talent.

Největší zastoupení v turnaji měly ZŠ Lučice a ZŠ Havl.Brod – V Sadech po 10 žácích, ZŠ Havl.Brod – Štáflova 6, dále ZŠ Havl.Brod – Wolkerova 4, po 2 žácích ZŠ Okrouhlice a ZŠ Slunečnice – Okrouhlice.

Z celkového počtu, bylo deset děvčat,

Medaile a diplomy vítězům předala paní starostka, všichni zúčastnění žáci obdrželi věcnou odměnu věnovanou OÚ Lučice a ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod, v průběhu turnaje měl každý možnost ochutnat skvělý perník, místních maminek. Turnaj měl hladký průběh, poděkování patří všem, kteří  turnaj organizačně i materiálně zajistili, členům ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod, včetně všem, za umožnění dětem se turnaje zúčastnit. Atmosféru turnaje přiblížil pan Václav Adamec, desítky fotografií naleznete zde ve fotogalerii.

http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/urputne-boje-malych-sachistu-na-64-sachovych-polich-v-lucici-132197/

 

Zima 2017 – turnaj žáků šachových kroužků TJ Jiskra

IMG_4789První turnaj pro žáky šachových kroužků ZŠ, se uskutečnil v první den jarních prázdnin v klubovně ŠK TJ Jiskra. Cílem turnaje bylo využít volného prázdninové dny pro ty žáky, kteří zůstali doma, neodcestovali s rodiči na hory, k moři, či na jiné využití prázdnin. V klubovně se sešlo 24 žáků ze všech ZŠ, kde působí šachové kroužky pod ŠK TJ Jiskra, z toho 17 chlapců a 7 děvčat, věkové kategorie: chlapci/děvčata do 8 let 6/3,   do 10 let – 6/2, do 12 let – 3/2, do 14 let- 2/- , pro většinu dětí to byl první větší turnaj, se šachovými hodinami, hrálo se tempem 2×15 minut na partii pro každého hráče, 7 kol. Turnaj provázela velká bojovnost, nesmlouvavost na šachovnicích, každý toužil zvítězit, dosáhnout na medaili. Většině se to podařilo, v řadě partií rozhodovala zkušenost, štěstí, nikomu “nekapaly slzičky”, turnaj ukázal, že děti se za dobu co se zúčastňují šachových kroužků na ZŠ, v rámci projektu vyhlášeném MŠMT ČR “Šachy do škol” v šachové hře něco naučily. Tradičně a to i tento turnaj potvrdil, byla největší účast dětí kategorií do 8 a 10 let, řada z nich je talentovaných. Pro celkové hodnocení v turnaji byly podstatné kategorie a zde jsou výsledky:

Chlapci do 8 let: 1. Sebastián Průša 2.Tobiáš Novák 3. Dominik Jirka. Děvčata: 1. Hanička Bártová 2. Adélka Celarová 3. Barborka Břízová

Chlapci do 10 let: 1. Vítek Fencl 2. Felix Fišer 3. Václav Švásta Děvčata: 1. Štěpánka Prášková 2. Štěpánka Brejchová

Chlapci do 12 let: 1. Erka Bazarsad 2. Michal Žáček 3. Aleš Vondra Děvčata: Terezka Vodičková 2. Anička Satrapová

Clapci do 14 let: 1. Tomáš Němec 2. Zdeněk Fišer

Všichni obdrželi medaile, diplomy a drobné věcné ceny, kteří nedosáhli na medaili obdrželi věcné ceny, věnované pořadatelem ŠK TJ Jiskra, všichni účastníci měli možnost ochutnat i dobroty napečené paní Lucií Fenclovou, jednou z organizátorek turnaje. Poděkování zaslouží rodiče žáků, kteří umožnili dětem se turnaje zúčastnit, organizátorům p. Karlu Brodinovi, Jiřímu Havlovi, Jakubovi Satrapovi. Turnajů pro děti bude během roku na různých úrovních pořádaná celá řada, nejbližším je turnaj v Humpolci 4. března 2017, který je současně pátým ze seriálu Ligy Vysočiny mládeže. Účast na turnaji rodičům dětí doporučujeme!

Atmosféru šachového turnaje máte možnost shlédnout ve fotogalerii, pořízené panem Václavem Adamcem.

Šachy – královská hra, gymnastika mozku! Pokračovat

Velká cena ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice n.S

Tradiční již 21. ročník, se uskutečnil v pátek 10.února, za rekordní účasti 54 žáků, pozvaných ZŠ a víceletých gymnázií v místní ZŠ. Tradičně dobře připravený turnaj,

který za řízení pana učitele Mgr.Františka Ročka, zabezpečovali žáci osmé a deváté třídy, po všech stránkách, jak je už na této škole tradicí. Vedení školy se řídí Komenského heslem “Škola hrou”, což potvrzuje i to, že většina žáků školy hraje šachy, včetně učitelů, pořádají zápasy mezi ročníky, ale i mezi žáky a učiteli. Cílem turnaje, který se zpravidla koná před jarními prázdninami, je přivést k šachové hře nové zájemce, přilákat je k této krásné hře, jde v něm hlavně o účast začátečníků či mírně pokročilých žáků. To bylo až na výjimky i v tomto turnaji dodrženo. Pro zajímavost uvádím, kdo prošel ze známých šachistů regionu vítězně tímto turnajem od roku 1997, kdy se konal první ročník. Lukáš Karáse, Filip Vala – v letech 2003 a 2004, dnes jsou oba kandidáty mistra, dále David Brož, Martin Jána, Tomáš Pibil, David Beránek, Jan Muzikář a trojnásobným vítězem v letech 2010 až 2012 Vilém Paušima z Havlíčkovi Borové. Na 21. ročník přijeli žáci z Lipy, Havlíčkova Brodu, Okrouhlice, Oudoleně, Havl.Borové, Gymnázia Humpolec, Přibyslavi, Senožat, Lučice a samozřejmě žáci místní ZŠ Lipnice n/S. Turnaj byl řízen počítačem, hrálo se sedm kol, tempem 15 minut pro každého hráče na partii. Pro některé žáky to byl vůbec první větší turnaj, někteří poprvé hráli s šachovými hodinami. Pro všechny hrající i doprovod, bylo připraveno v průběhu turnaje občerstvení. Pokračovat

Okresní přebor školních družstev 2016

Okresní přebor družstev základních škol se konal 16. prosince 2016 v AZ centru Havlíčkův Brod. Ze škol na kterých vedeme šachové kroužky se zúčastnila celkem 4 družstva. V kategorii 1.-5. třída soutěžilo celkem 10 družstev. Družstvo ZŠ Wolkerova obsadilo 4. místo, ZŠ V Sadech 7. místo a ZŠ Lučice místo 10.

V kategorii 6.-9. třída soutěžila 4 družstva. Tým ZŠ Wolkerova obsadil 3. příčku.

Podrobné výsledky na:

http://chess-results.com/tnr253965.aspx?lan=5

http://chess-results.com/tnr253963.aspx?lan=5

Pokračovat

Přebor ZŠ Havlíčkův Brod – V Sadech 25.11.2016

Za účasti 32 žáků ZŠ Havl.Brod – V Sadech, se dnes v klubovně ŠK Jiskra uskutečnil přebor školy.

Hrály se dva turnaje, žáci 1. – 5. třídy – I. stupeň – účast 22 ; hrálo se na sedm kol, tempem 2 x 15 minut na partii,  žáci 6. – 9. třídy – II.stupeň – účast 10;

hráno systémem každý s každým na 9. kol. Přihlášených bylo více, ale onemocnění některým účast zhatilo. Přebor této ZŠ byl v její historii prvním, účast a zájem nadočekávání, nejlepší budou representovat ZŠ v okresním kole Přeboru škol 4 – členných družstev, které se uskuteční 16.prosince v AZ Centru Havlíčkův Brod. Oba turnaje byly velmi bojovné, vyrovnané, zvláště v kategorii 6.-9. třída, kde o vítězství Jakuba Halamy rozhodlo až druhé pomocné hodnocení, při stejném počtu 8 bodu, stejně jako u třetího a čtvrtého místa. V kategorii nejmladších žáků se Přeborníkem stal Tomáš Zvolánek, který zvítězil ve všech 7 partiích a prokázal již zkušenosti z řady turnajů. Pokračovat

Školní přebor ZŠ Lučice 18. listopadu 2016

IMG_20161118_105721Základní kolo přeboru škol v šachu proběhlo za účasti 12 dětí prvního stupně. Hrálo se systémem každý s každým. První místa obsadili hráči z šachového kroužku, ale i ostatní jim pěkně zatápěli. Překvapením byla hra prvňáka Petra Včely, který se naučil hrát šachy údajně po třech lekcích od svého dědy a chce pokračovat v kroužku.

Výsledky:

Pořadí Jméno
1. Adéla Vrzáková
2. Vítek Vácha
3. Anna Šimánková
4. Aleš Vondra
5. Šimon Klepetko
6. Tomáš Hlaváč
7. Vojtěch Pazderka
8. Matěj Kolář
9. Denisa Zichová
10. Petr Včela
11. Jakub Boháček
12. Katka Lundová

Pokračovat

Školní přebor Wolkerova ZŠ – výsledky

IMG_20161116_122203Základní kolo přeboru školy bylo hned v úvodu poznamenáno dvěma nemilými událostmi. V první řadě to byla poměrně malá účast. Překvapení to bylo především proto, že přihlášených bylo dvakrát více, než dostavivších se. Druhá událost spočívala v kolapsu počítače. Ke slovu tak přišlo ruční zpracování, tedy losování startovních čísel a vypsání Schurigových tabulek (ještě že jsou v hlavě). Hrálo se tedy ve dvou skupinách. První až pátá třída 7 hráčů, šestá až devátá třída 5 hráčů systémem každý s každým.

Pokračovat