Tag Archives: Lipnice

Velká cena ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice n.S

Tradiční již 21. ročník, se uskutečnil v pátek 10.února, za rekordní účasti 54 žáků, pozvaných ZŠ a víceletých gymnázií v místní ZŠ. Tradičně dobře připravený turnaj,

který za řízení pana učitele Mgr.Františka Ročka, zabezpečovali žáci osmé a deváté třídy, po všech stránkách, jak je už na této škole tradicí. Vedení školy se řídí Komenského heslem “Škola hrou”, což potvrzuje i to, že většina žáků školy hraje šachy, včetně učitelů, pořádají zápasy mezi ročníky, ale i mezi žáky a učiteli. Cílem turnaje, který se zpravidla koná před jarními prázdninami, je přivést k šachové hře nové zájemce, přilákat je k této krásné hře, jde v něm hlavně o účast začátečníků či mírně pokročilých žáků. To bylo až na výjimky i v tomto turnaji dodrženo. Pro zajímavost uvádím, kdo prošel ze známých šachistů regionu vítězně tímto turnajem od roku 1997, kdy se konal první ročník. Lukáš Karáse, Filip Vala – v letech 2003 a 2004, dnes jsou oba kandidáty mistra, dále David Brož, Martin Jána, Tomáš Pibil, David Beránek, Jan Muzikář a trojnásobným vítězem v letech 2010 až 2012 Vilém Paušima z Havlíčkovi Borové. Na 21. ročník přijeli žáci z Lipy, Havlíčkova Brodu, Okrouhlice, Oudoleně, Havl.Borové, Gymnázia Humpolec, Přibyslavi, Senožat, Lučice a samozřejmě žáci místní ZŠ Lipnice n/S. Turnaj byl řízen počítačem, hrálo se sedm kol, tempem 15 minut pro každého hráče na partii. Pro některé žáky to byl vůbec první větší turnaj, někteří poprvé hráli s šachovými hodinami. Pro všechny hrající i doprovod, bylo připraveno v průběhu turnaje občerstvení. Continue reading