O klubu

Logo ŠK HB Šachový klub Havlíčkův Brod je součástí TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Klubovna – hrací místnost – se nachází ve sportovní hale TJ Jiskra, vlevo za vrátnicí.

Scházíme se pravidelně (téměř) každý pátek po 16. hodině, mimo letních prázdnin. Všichni příchozí zájemci o šachovou hru jsou srdečně vítáni.

Adresa:
Ledečská 3028
580 01 Havlíčkův Brod

Kontakt:
Václav Paulík
email: chesshb@seznam.cz
tel: 728 982 327

V současnosti má klub cca 40 aktivních členů, hráči se pravidelně účastní řady soutěží a turnajů, jak týmových, tak individuálních. Velký důraz je také kladen na práci s mládeží a na popularizaci šachů mezi veřejností.

Počátky organizovaného šachu v (tehdy ještě) Německém Brodě sahají do roku 1914. Ustavující schůze klubu se konala 1. dubna 1914. Duší veškerého snažení se stal v té době nejlepší brodský šachista dr. K. Meissner, který byl zvolen předsedou kroužku. Jednatelem se stal JUC. K. Blecha a pokladníkem JUSt. J. Hořejš.