O klubu

Logo ŠK HB Šachový klub Havlíčkův Brod je součástí TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Klubovna – hrací místnost – se nachází ve sportovní hale TJ Jiskra, vlevo za vrátnicí.

Scházíme se pravidelně (téměř) každý pátek po 16. hodině, mimo letních prázdnin. Všichni příchozí zájemci o šachovou hru jsou srdečně vítáni.

 

Adresa:
Ledečská 3028
580 01 Havlíčkův Brod

Kontakt:
Václav Paulík
email: chesshb@seznam.cz
tel: 728 982 327

V současnosti má klub 61 aktivních – registrovaných členů, hráči se pravidelně účastní řady soutěží a turnajů, jak týmových, tak individuálních. Velký důraz je také kladen na práci s mládeží a na popularizaci šachů mezi veřejností. Trenéři ŠK Jiskra působí na ZŠ v Havlíčkově Brodě, Lučici, Okrouhlici – celkem 6 kroužků, pro mládež se zvýšeným zájmem o šachovou hru, jsou pravidelné tréninky, turnaje ve středu a pátek od 14,00 hodin v klubovně ŠK – Sportovní hala TJ Jiskra.

Počátky organizovaného šachu v (tehdy ještě) Německém Brodě sahají do roku 1914. Ustavující schůze klubu se konala 1. dubna 1914. Duší veškerého snažení se stal v té době nejlepší brodský šachista dr. K. Meissner, který byl zvolen předsedou kroužku. Jednatelem se stal JUC. K. Blecha a pokladníkem JUSt. J. Hořejš.