O klubu

Logo ŠK HB Šachový klub Havlíčkův Brod je součástí TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Klubovna – hrací místnost – se nachází ve sportovní hale TJ Jiskra, vlevo za vrátnicí.

Scházíme se pravidelně (téměř) každý pátek po 16. hodině, mimo letních prázdnin. Všichni příchozí zájemci o šachovou hru jsou srdečně vítáni.

Šachy jsou jednou z nejstarších deskových her na světě.Do Čech byly přivezeny kupci z Byzancie snad někdy v 11.století. Je jisté, že i v tehdejším Německém Brodě se vyskytli nadšenci, kteří si tuto hru zamilovali a pravidelně se scházeli. Do této královské hry se na dlouhé hodiny uzavírali před nepříznivým životním osudem Karel Havlíček Borovský se svým nejbližším brodským přítelem Václavem Žákem. Právě v polovině 19.století byly konány první významné šachové turnaje a postupně dochází k velkému rozšíření šachové hry po celém světě.

Též v Německém Brodě se scházejí přátelé v saloncích místních hotelů, aby se zde utkali v šachových klání. Chybí však organizovanost hry v turnajích. Zájemci o šachovou hru jsou pozváni do hotelu p.Moravce na 23.března 1914. Zde je dohodnuto připravit ustavující schůzi na středu 1. dubna 1914. Toto datum si připomínáme jako zahájení organizované šachové činnosti v Německém Brodě. Duší veškerého snažení se stal v té době nejlepší brodský šachista dr. K.Meissner, který byl zvolen předsedou klubu. Jednatelem se stal JUC.K.Blecha. Na místě se do klubu přihlásilo 25 šachistů, bylo dále usneseno přistoupit k Ústřední jednotě českých šachistů. Zápisné do klubu činilo 50 haléřů, měsíční členské příspěvky 20 haléřů. První spolkový turnaj, do kterého se přihlásilo 13 hráčů, vklad do turnaje 40 haléřů, první cena v hodnotě 5,-Kč, kterou věnoval hoteliér p.Moravec. V turnaji zvítězil p. Hořický. Dobře rozjetá činnost však byla přerušena 1. světovou válkou. K znovu založení šachového klubu, došlo v dobnu 1919. Do jeho čela byl zvolen pětičlenný výbor za předsednictví dr. Karla Meissnera, místopředsedou se stal účetní Dušátko, jednatelem katecheta Vorlíček. Schůzky šachistů se konaly ve vinárně u Stolzů. Velkou atrakcí byla simultánka známého mistra Salo FLORA (1908 – 1983), která se uskutečnila v hotelu Eichler 17. prosince 1929. V lednu 1930  v Brodě hrál simultánku další světový mistr Friedrich Samisch, jeden z nejúspěšnějších německých hráčů. Simultánku hrál naslepo a zvítězil 9,5 : 0,5 bodu. Pak následovala jednoroční odmlka, a svou další činnost zahájil šachový klub 22.září 1931. Do čela klubu byl zvolen továrník Hanuš MAHLER, schůzky se konaly pravidelně každé úterý  v hotelu Eichler. Zde se také uskutečnila 27. ledna 1932 další simultánní produkce s ruským mezinárodním velmistrem Jefimem Bogoljubovem. V roce 1933 se šachová činnostpřesouvá z hotelu Eichler (“Bílý kůň”) do restaurace U Krechlerů (dnes “Na rynku”). V roce 1935 se velmi známými začínají stávat turnaje v bleskové hře. V roce 1936 končí stopy po převálečné historii německobrodského šachu. Dá se předpokládat i další činnost během německé okupace, neboť tak jak v sousedním Hlinsku jistě i v Německém Brodě bývaly šachové schůzky jedním z mála možných míst pro přenášení povzbudivých zpráv. Jisté ovšem je, že po 2. světové válce se v Brodě organizovaný šach nehrál. Až v roce 1969 pan Jan Bancíř aktivuje šachové dění v Havlíčkově Brodě na půdě “Dukly”. Z té doby vzpomeňme na Františka Drašnera, Jaromíra Nováka, Pavla Šindeláře, Josefa Nováka, Otakara Válka, předválečné pamětníky, Jaroslav Zvolánka, prof. Josefa Eliáše, Josefa Dočekala.

Rozmach brodského šachu nastal až v roce 1973, kdy se podařilo  založit šachový oddíl pod hlavičkou  Slovan Havlíčkův Brod.

 

Adresa:
Ledečská 3028
580 01 Havlíčkův Brod

Kontakt:
Václav Paulík
email: chesshb@seznam.cz
tel: 728 982 327

V současnosti má klub 61 aktivních – registrovaných členů, hráči se pravidelně účastní řady soutěží a turnajů, jak týmových, tak individuálních. Velký důraz je také kladen na práci s mládeží a na popularizaci šachů mezi veřejností. Trenéři ŠK Jiskra působí na ZŠ v Havlíčkově Brodě, Lučici, Okrouhlici – celkem 6 kroužků, pro mládež se zvýšeným zájmem o šachovou hru, jsou pravidelné tréninky, turnaje ve středu a pátek od 14,00 hodin v klubovně ŠK – Sportovní hala TJ Jiskra.

Počátky organizovaného šachu v (tehdy ještě) Německém Brodě sahají do roku 1914. Ustavující schůze klubu se konala 1. dubna 1914. Duší veškerého snažení se stal v té době nejlepší brodský šachista dr. K. Meissner, který byl zvolen předsedou kroužku. Jednatelem se stal JUC. K. Blecha a pokladníkem JUSt. J. Hořejš.