Dodatek rozpisu soutěží družstev ročník 2016/2017

Byl zveřejněn Dodatek, popisující účast družstev v sezóně 2016/2017:

2. liga

 • ŠK Caissa Třebíč A
 • Gambit Jihlava A
 • TJ Žďár nad Sázavou A

Krajský přebor

(jednokolově každý s každým)

 • ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod A
 • ŠK Caissa Třebíč B
 • Spartak Pelhřimov A
 • Spartak Velké Meziříčí A
 • Gambit Jihlava B
 • ŠK Světlá n. Sáz. A
 • TJ Náměšť nad Oslavou
 • TJ Žďár nad Sázavou B
 • ŠK TJ Jiskra Humpolec A

Krajská soutěž

(jednokolově každý s každým)

 • ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod B
 • TJ Jiskra Humpolec B
 • Gambit Jihlava C
 • TJ Spartak Pelhřimov B
 • SŠK Cejle
 • Gambit Jihlava D
 • TJ Spartak Velká Bíteš
 • ŠK Caissa Třebíč C
 • TJ Zďár nad Sázavou C
 • ŠK Světlá n. Sáz. B

Regionální soutěž

(dvě skupiny: Západ  jednokolově každý s každým, pak pak rozdělení na finále o 1.–4. a 5.–8. místo; Východ  dvoukolově každý s každým)

Západ

 • Gambit Jihlava E
 • ŠK Světlá nad Sáz. C
 • ŠK Světlá nad Sáz. D
 • TJ Jiskra Humpolec C
 • Gambit Jihlava F
 • ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod C
 • ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod D
 • ZŠ Otokara Březiny Jihlava

Východ

 • ŠK DDM Bystřice nad Pernštejnem
 • TJ Sokol Jámy
 • ŠK TJ Žďár nad Sázavou D
 • ŠK TJ Žďár nad Sázavou E
 • TJ Sokol Nové Veselí
 • Caissa Třebíč D

celé znění Dodatku: 

Krajský šachový svaz Vysočina

Dodatek rozpisu soutěží družstev ročník 2016/2017

4.      Systém a termíny soutěží

Krajský přebor družstev se hraje jednokolově systémem každý s každým v jedné skupině

o 9 účastnících, Krajská soutěž také v jedné skupině o 10 účastnících jednokolově každý s každým

a Regionální soutěž ve 2 skupinách – A-západ, 8 družstev, B-východ, 6 družstev. Skupina A odehraje základní část jednokolově každý s každým, poté bude rozdělena podle pořadí: 1. – 4. družstvo budou hrát finále A, 5. – 8. družstvo finále B. Skupina B regionální soutěže se bude hrát dvoukolově každý s každým.

Hrací den je neděle se začátkem v 9.00 hod. (případné dílčí změny budou zveřejněny v úvodních zprávách jednotlivých soutěží). Utkání posledního kola nelze přeložit a musí být sehrána v řádném termínu a při stanoveném začátku utkání.

Termíny jednotlivých soutěží družstev ŠSČR a KŠSV pro sezónu 2016/2017:

Soutěž      KP                  RSV, RSZ      2. liga              KS

————————————————————————————–

Kolo          Termín            Termín            Termín             Termín

 1. 16. 10. 2016    16. 10. 2016    09. 10. 2016    09. 10. 2016
 2. 06. 11. 2016    06. 11. 2016    30. 10. 2016    30. 10. 2016
 3. 04. 12. 2016    20. 11. 2016    13. 11. 2016    13. 11. 2016
 4. 08. 01. 2017    04. 12. 2016    27. 11. 2016    11. 12. 2016
 5. 22. 01. 2017    08. 01. 2017    11. 12. 2016    15. 01. 2017
 6. 05. 02. 2017    22. 01. 2017    15. 01. 2017    29. 01. 2017
 7. 19. 02. 2017    05. 02. 2017    29. 01. 2017    12. 02. 2017
 8. 05. 03. 2017    19. 02. 2017    12. 02. 2017    26. 02. 2017
 9. 26. 03. 2017    05. 03. 2017    26. 02. 2017   19. 03. 2017
 10. —              26. 03. 2017    19. 03. 2017               —
 11. —                           —       02. 04. 2017               —

Pozn. KP má 9 kol (8 zápasů), KS 9 kol (9 zápasů) a regionální soutěže 10 kol (10 zápasů).

5.      Vklady do soutěží

Vklady do soutěží jsou diferencovány podle druhu soutěže následovně:

Soutěž                                                      KP                  KS                  RS

Vklad (Kč)                                              500,-               350,-               250,-

Poplatek za zápočet na FIDE a LOK      600,-               400,-               200,-

6.   Účast v soutěžích družstev KŠSV, sezóna 2016/17

Rozdělení do soutěží družstev je následující: ligové soutěže jsou řízeny ŠSČR

2. liga – ŠK Caissa Třebíč A, Gambit Jihlava A, TJ Žďár nad Sázavou A

KP – ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod A, ŠK Caissa Třebíč B, Spartak Pelhřimov A, Spartak Velké Meziříčí A, Gambit Jihlava B, ŠK Světlá n. Sáz. A, TJ Náměšť nad Oslavou, TJ Žďár nad Sázavou B a ŠK TJ Jiskra Humpolec A

KS – ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod B, TJ Jiskra Humpolec B, Gambit Jihlava C, TJ Spartak Pelhřimov B, SŠK Cejle, Gambit Jihlava D, TJ Spartak Velká Bíteš, ŠK Caissa Třebíč C, TJ Zďár nad Sázavou C a ŠK Světlá n. Sáz. B

RS A – Západ: Gambit Jihlava E, ŠK Světlá nad Sáz. C, ŠK Světlá nad Sáz. D, TJ Jiskra Humpolec C, Gambit Jihlava F, ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod C, ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod D a ZŠ Otokara Březiny Jihlava

RS B – Východ: ŠK DDM Bystřice nad Pernštejnem, TJ Sokol Jámy, ŠK TJ Žďár nad Sázavou D, ŠK TJ Žďár nad Sázavou E, TJ Sokol Nové Veselí a Caissa Třebíč D 

8.    Postupy a sestupy

Vítěz KP postupuje do 2. ligy, poslední družstvo sestupuje do KS. Pokud z 2. ligy nesestoupí žádné družstvo, postoupí z KS nejen vítěz, ale i tým na druhém místě. V případě, že z 2. ligy sestoupí více družstev než jedno, sestoupí z KP o odpovídající počet družstev více do KS. Poslední 2 družstva z  KS sestupují do RS. Pokud sestoupí z KP další týmy, sestupují i další týmy z KS podle horšího umístění. Vítězná družstva obou skupin RS postupují do KS (Pozn.: Pořadí ve všech soutěžích určuje platný Soutěžní řád ŠSČR a o případných nesrovnalostech rozhoduje STK a VV KŠSV).

Dle výsledků a počtu přihlášených je možno pro sezonu 17/18 rozšířit KP i KS až na 12 družstev.

Vedoucí soutěží : Vedoucí KP je Jiří Siebenbűrger, tel. 739 622 539 a zam. 566 643 269, e-mail: jiri.sieben@quick.cz. Vedoucí KS je Vladislav Obůrka, tel. 731 621 663, e-mail: oburkav@gmail.com. Vedoucí RS soutěže je Josef Fišar st., tel. 731 285 780, e-mail:  josef.fisar.st@post.cz. Další informace získáte na losování, které bude součástí schůze VV nebo schůze STK, pravděpodobně 21. září 2016 v Jihlavě.

Změny a úpravy tohoto Dodatku rozpisu jsou vyhrazeny.  

Tento Dodatek rozpisu je upřesňující součástí původního Rozpisu soutěží a upravuje nebo mění některé jeho body.

Příloha: rozpis plateb pro soutěže družstev KŠSV

Ve Světlé nad Sázavou dne 24. 7. 2016                                    Eva Kořínková

————————————————————

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Losování soutěží proběhne v Jihlavě, pravděpodobně dne 21. 9. 2016. Účast na losovací schůzi není povinná, případné požadavky na změnu hrací doby, řízené losování apod. je nutno zaslat na adresu evakorinkova@seznam.cz  nejpozději do neděle 28. srpna 2016, později zaslané požadavky už nemusí být brány v úvahu.

Žádám ŠO / ŠK, které budou hrát KP, KS a RS, aby platby spojené s účastí v soutěžích dle přílohy uhradily na účet KŠS Vysočina nejpozději do 26. srpna 2016 včetně poplatků za zápočet na LOK a ELO FIDE.  Týmy, které hrají ligové soutěže, budou tyto poplatky hradit fakturou, kterou obdrží od ŠSČR.

Poznámka:

 • termín odevzdání soupisek: 9. 2016 – e-mailem na evakorinkova@seznam.cz
 • v KP a KS už dle sout.řádu není možno dodatečně doplňovat hráče na soupisky
 • všechna utkání KP vzhledem k zápočtu na FIDE musí řídit rozhodčí se zaplacenou licencí FIDE

 

Přehled plateb oddílů 2016 /2017

         Oddíl

 

Startovné

 

         Pokuty

 

 

ELO ČR/FIDE k úhradě za sezonu 16/17

 

 KP

KS

RS

 Celkem

 KŠSV

Celkem

  Úhrn

 

  KP

  KS

  RS

  Úhrn

TJ Žďár nad Sázavou

500

350

500

1350

 

 

2750

 

600

400

400

1400

TJ Náměšť nad Osl.

500

 

 

500

 

 

1100

 

600

 

 

600

TJ Sp. Pelhřimov

500

350

 

850

 

 

1850

 

600

400

 

1000

ŠK SB Světlá n. Sáz.

500

350

500

1350

 

 

2750

 

600

400

400

1400

ŠK Caissa Třebíč

500

350

250

1100

 

 

2300

 

600

400

200

1200

Gambit Jihlava

500

700

500

1700

 

 

3500

 

600

800

400

1800

TJ Sp. Velké Meziříčí

500

 

 

500

 

 

1100

 

600

 

 

600

TJ J. Havl. Brod

500

350

500

1350

 

 

2750

 

600

400

400

1400

TJ J. Humpolec

500

350

250

1100

 

 

2300

 

600

400

200

1200

Sp. Velká Bíteš

 

350

 

350

 

 

750

 

 

400

 

400

ŠK DDM Bystřice n. P.

 

250

250

 

 

450

 

 

 

200

200

SŠK Cejle

 

350

 

350

 

 

750

 

 

400

 

400

Sokol Nové Veselí

 

 

250

250

 

 

450

 

 

 

200

200

Sokol Jámy

 

 

250

250

 

 

450

 

 

 

200

200

ZŠ O. Březiny Jihlava

 

 

250

250

 

 

450

 

 

 

200

200

Celkem pro KŠSV:

4500

3500

3500

11500

Platba celkem:

0

23700

   Za ELO:

5400

4000

2800

12200


Upozornění: pokuty v sezoně 2015/2016 nebyly uděleny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..