Tag Archives: PGN

Návod na vkládání šachové partie

Partii lze do příspěvku vložit ve dvou podobách: buď jako celou partii (PGN), kterou lze tah po tahu přehrávat, nebo jako konkrétní statickou pozici (FEN). Také lze vložit partii, která nezačala z výchozí pozice, tzn. nejprve se pomocí FEN popíše počáteční postavení a pak pomocí PGN uskutečněné tahy. PGN a FEN jsou standardy pro popis šachových partií a každý normální šachový program je schopný je automaticky vytvořit, nebo  se dá použít online PGN generátor (např. http://www.caissa.com/chess-tools/pgn-editor.php — v hotovém pgn se musí smazat řádky uvozené %).
Continue reading